Zorganizowanie wypoczynku letniego dla czynnych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2019 r.

Kuratorium Oświaty w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kuratorium Oświaty w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc
 • Telefon/fax: tel. 413 443 358 , fax. (041) 344 88 83
 • Data zamieszczenia: 2019-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach
  Al. IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 443 358, fax. (041) 344 88 83
  REGON: 64731200000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie wypoczynku letniego dla czynnych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wypoczynku letniego dla pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2019 r., w różnych miejscowościach wczasowych w kraju: Karpaczu, Łebie i za granicą: na Korsyce, na Lazurowym Wybrzeżu oraz w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55240000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną