Zakup wraz z dostawą narzędzi oraz materiałów do połączeń złącznych i nierozłącznych dla Ciepłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Onkologii
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego
 • Telefon/fax: tel. (041) 3674280 , fax. (041) 36 74 071
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyskie Centrum Onkologii
  ul. Artwińskiego 3
  25-734 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. (041) 3674280, fax. (041) 36 74 071
  REGON: 12632330000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkol.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą narzędzi oraz materiałów do połączeń złącznych i nierozłącznych dla Ciepłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup wraz z dostawą narzędzi oraz materiałów do połączeń złącznych i nierozłącznych dla Ciepłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, stosownie do : Pakietu nr 1 - narzędzia dla Ciepłowni Pakietu nr 2 - materiały metalowe do połączeń złącznych i nierozłącznych dla Ciepłowni Pakietu nr 3 - materiały metalowe do połączeń złącznych i nierozłącznych dla Ciepłowni Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem asortymentu wchodzącego w zakres przedmiotu poszczególnych części zamówienia znajduje się w Pakiecie nr 1-3 stanowiącym Załącznik nr1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44512000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną