Zakup wraz z dostawą i montażem klimatyzatorów dla Świetokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Onkologii
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego
 • Telefon/fax: tel. (041) 3674280 , fax. (041) 36 74 071
 • Data zamieszczenia: 2019-06-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyskie Centrum Onkologii
  ul. Artwińskiego 3
  25-734 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. (041) 3674280, fax. (041) 36 74 071
  REGON: 12632330000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkol.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą i montażem klimatyzatorów dla Świetokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup wraz z dostawą i montażem klimatyzatorów dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, stosownie do: Pakietu nr 1: -Klinika Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi – 1 kpl. – gabinet lekarski, zabudowa przy szybach windowych, -Klinika Chirurgii Onkologicznej – sekretariat medyczny – 1 kpl., -Poradnia Chirurgiczna – gabinet zabiegowy nr 160 – 1 kpl. -Dział Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej – p. 114 – 1 kpl. Pakietu nr 2: -Klinika Chirurgii Onkologicznej – gabinet lekarski – 1 kpl., -Klinika Hematologii - pomieszczenie pracy pielęgniarek – 1 kpl., Pakietu nr 3: -Poradnia sutka – pokój 159 – 1 kpl., -Poradnia konsultacyjna Chirurgii Onkologicznej – pokój 161 – 1 kpl. -Poradnia internistyczna – pokój 116a, budynek T – 1 kpl. -Zakład Diagnostyki Obrazowej - Pracownia TK i MR, pokój 89 – 1 kpl. -Dział Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej – p. 115, 116 – 2 kpl. -Pokój opisowy przy TK – p. 75 – 1 kpl. 1. Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2018. 2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia został opisany w zał. 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39717200-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną