ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA LECZNICZYCH I TECHNICZNYCH ŚRODKÓW KONIECZNYCH DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW DIAGNOSTYCZNYCH I LECZNICZYCH KORONAROGRAFII I KORONAROPLASTYKI W PRACOWNI HEMODYNAMIKI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wojewódzki Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka
 • Telefon/fax: tel. +48413671339 , fax. +413660014
 • Data zamieszczenia: 2019-02-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony
  ul. Grunwaldzka 45
  25-736 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. +48413671339, fax. +413660014
  REGON: 00028978500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.wszzkielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SPZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA LECZNICZYCH I TECHNICZNYCH ŚRODKÓW KONIECZNYCH DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW DIAGNOSTYCZNYCH I LECZNICZYCH KORONAROGRAFII I KORONAROPLASTYKI W PRACOWNI HEMODYNAMIKI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są ,,Zakup i sukcesywna dostawa leczniczych i technicznych środków koniecznych do wykonania zabiegów diagnostycznych i leczniczych koronografii i koronaroplastyki w Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zamawianego asortymentu określono w Załączniku nr 2 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy. Informacje w zakresie zasad realizacji dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy. PAKIET NR 1 – Zestaw do PCI w typowej codziennej praktyce PAKIET NR 2 – Zestaw do leczenia bifurkacji, PAKIET NR 3 – Cewnik prowadzący 5F do PCI w technice „5F w 6F” z dedykowanym krótkim Y konektorem, PAKIET NR 4 – Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokryte lekiem o działaniu antyproliferacyjnym i o krótkim DAPT, PAKIET NR 5 - Cewnik prowadzący dp PCI 5F do 7F, PAKIET NR 6 – Zestawy wprowadzające transradialne do twardych i zwapniałych tętnic, PAKIET NR 7 – Zestawy wprowadzające transradialne (koszulka+prowadnik+igła),PAKIET NR 8 – Balony do kontrapulsacji, PAKIET NR 9 – Płytki do pomiaru ACT, PAKIET NR 10- Prowadniki angioplastyczne do udrażniania przewlekłych okluzji i trudnych zmian.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną