Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia w budynku przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej oraz wyposażenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kielcach przy ul. Wielkopolskiej 31.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-544 Kielce, ul. Studzienna
 • Telefon/fax: tel. 413 312 524 , fax. 413 685 057
 • Data zamieszczenia: 2019-09-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
  ul. Studzienna 2
  25-544 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 312 524, fax. 413 685 057
  REGON: 36770510000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.kielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia w budynku przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej oraz wyposażenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kielcach przy ul. Wielkopolskiej 31.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu i wyposażenia : 1.meble 2.artykuły gospodarstwa domowego , 3.sprzęt RTV , 4. elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego , 5. wyposażenie domowe , 6. oprogramowanie komputerowe Zamówienie zostało podzielone na części w oparciu o powyższą klasyfikację . Wykonawcy mogą składać oferty na wszystkie części zamówienia lub na wybraną część/ części . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1a , 1 b , 1 c , 1 d, 1e do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pod wskazany adres , wniesienia , rozmieszczenia, montażu i instalacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest także , za pośrednictwem Zamawiającego, uzgodnić z Wykonawcą robót budowlanych sposób i termin montażu niektórych artykułów , np. kranu , zlewozmywaka , piekarnika , zmywarki itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną