Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach z podziałem na części

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-330 Kielce, ul. Sandomierska
 • Telefon/fax: tel. 41 333 50 61 , fax. 41 333 50 61 wew. 209
 • Data zamieszczenia: 2019-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  ul. Sandomierska 249
  25-330 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 333 50 61, fax. 41 333 50 61 wew. 209
  REGON: 29041402400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zielen.kielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach z podziałem na części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach z podziałem na części” 1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską z podziałem na 4 części: Część 1 - „Wynajem koparki kołowej pełnoobrotowej o wadze powyżej 15t wraz z obsługą operatorską”, Część 2 - „Wynajem koparki kołowej pełnoobrotowej o wadze do 15t wraz z obsługą operatorską”, Część 3 - „Wynajem koparko-ładowarki wraz z obsługą operatorską”, Część 4 - ,,Wynajem minikoparki wraz z obsługą operatorską’’ Przedmiot zamówienia został określony szczegółowo w załączniku nr 1 do SIWZ - ,,Charakterystyka przedmiotu zamówienia’’.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45520000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną