Wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw klimatyzatorów, central wentylacyjnych, agregatów chłodniczych i wentylatorów dachowych znajdujących się w Oddziale ZUS w Kielcach

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-510 Kielce, Piotrkowska
 • Telefon/fax: tel. +48413677100 , fax. +48413677391
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach
  Piotrkowska 27
  25-510 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. +48413677100, fax. +48413677391
  REGON: 00001775600467
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw klimatyzatorów, central wentylacyjnych, agregatów chłodniczych i wentylatorów dachowych znajdujących się w Oddziale ZUS w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu, polegającego na wykonywaniu konserwacji i przeglądów (zwanych łącznie konserwacjami) i ewentualnych naprawach klimatyzatorów, central wentylacyjnych, wentylatorów dachowych i agregatów chłodniczych, zlokalizowanych w Oddziale ZUS w Kielcach i jego terenowych jednostkach organizacyjnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50730000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną