Wykonanie oraz dostawa materiałów upowszechniających projekt pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc
 • Telefon/fax: tel. 41 3421901 , fax. 41 3445265
 • Data zamieszczenia: 2018-10-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
  al. IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3421901, fax. 41 3445265
  REGON: 291019005
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.swietokrzyskie.pro/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie oraz dostawa materiałów upowszechniających projekt pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa materiałów upowszechniających projekt pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” wraz z rozładunkiem przez Wykonawcę w siedzibie zamawiającego (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, ul. Sienkiewicza 78, budynek BEST WESTERN Grand Hotel Kielce, Departament Polityki Regionalnej) w ilościach podanych poniżej: a) Kubek (2 rodzaje po 300 szt.) - 600 sztuk; b) Notes z długopisem – 600 sztuk; c) Pendrive – 550 sztuk; d) Torba materiałowa - 550 szt. 2. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, określonymi w niniejszej SIWZ oraz w/w załączniku do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22400000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną