ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZU I PRZECHOWYWANIA ZWŁOK DLA POTRZEB PROKURATURY REJONOWEJ W SKARŻYSKU KAMIENNEJ

Prokuratura Okręgowa w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25352 Kielce, ul. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. 41 3649941, 3649974 , fax. 413 649 994
 • Data zamieszczenia: 2018-10-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Kielcach
  ul. Mickiewicza 7
  25352 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3649941, 3649974, fax. 413 649 994
  REGON: 31300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura.kielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZU I PRZECHOWYWANIA ZWŁOK DLA POTRZEB PROKURATURY REJONOWEJ W SKARŻYSKU KAMIENNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie usług przewozu i przechowywania zwłok dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Skarżysku Kamiennej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98370000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną