Usługa wykonania, wkładkowania i kolportażu miesięcznika „Nasz Region – Świętokrzyski Informator Samorządowy” oraz publikacja artykułów sponsorowanych

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc
 • Telefon/fax: tel. 41 3421901 , fax. 41 3445265
 • Data zamieszczenia: 2019-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
  al. IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3421901, fax. 41 3445265
  REGON: 29101900500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyskie.pro

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wykonania, wkładkowania i kolportażu miesięcznika „Nasz Region – Świętokrzyski Informator Samorządowy” oraz publikacja artykułów sponsorowanych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, wkładkowanie i kolportaż miesięcznika „Nasz Region – Świętokrzyski Informator Samorządowy” jako bezpłatnego dodatku do piątkowego wydania opiniotwórczego dziennika o zasięgu obejmującym teren województwa świętokrzyskiego oraz publikacja artykułów sponsorowanych w elektronicznym wydaniu ww. dziennika. 2. Planowany zakres zamówienia: a) maksymalny nakład miesięczny - 46 000 egzemplarzy miesięcznika, b) liczba artykułów sponsorowanych w każdym miesiącu – 3 UWAGA Nakład piątkowego wydania opiniotwórczego dziennika o zasięgu obejmującym teren województwa świętokrzyskiego, do którego wkładkowany będzie miesięcznik nie może być mniejszy niż 38 000 egzemplarzy. 3. Miesięcznik posiada numer ISSN, przydzielany wydawcom wydawnictw ciągłych przez Bibliotekę Narodową. Wydawcą publikacji jest zamawiający. 4. Przedmiotowe zamówienie objęte jest podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%. Zamówienie jest usługą, która w zakresie wykonania miesięcznika mieści się w zakresie grupowania PKWiU 18.12.1 „Pozostałe usługi poligraficzne”. 5. Wykonawca będzie zobowiązany współpracować z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, a w szczególności zobowiązany będzie konsultować wszelkie wątpliwości. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79820000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną