„Usługa transportowa – przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 25 w Kielcach w roku szkolnym 2019/2020”

Gmina Kielce - Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Kielce - Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-640 Kielce, Jurajska
 • Telefon/fax: tel. 413 676 487 , fax. 413 676 945
 • Data zamieszczenia: 2019-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kielce - Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach
  Jurajska 7
  25-640 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 676 487, fax. 413 676 945
  REGON: 29100934300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp25kielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Usługa transportowa – przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 25 w Kielcach w roku szkolnym 2019/2020”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 25 w Kielcach w roku szkolnym 2019/2020, na trasie; miejsce zamieszkania – Szkoła – miejsce zamieszkania, wg poniższego harmonogramu: Uwaga; Nie należy usługi przewozu klasyfikować jako przejazdy regularne, usługa jest realizowana wyłącznie na rzecz Zamawiającego TRASA 1-sza: Plac Szkoły Podstawowej Nr 25 ul. Jurajska 7 – ul. Batalionów Chłopskich 360, przez ul. Piekoszowską do pętli MZK. i powrót. Ilość dzieci – wg planu zajęć. Środek transportu – autobus Długość trasy – 20 km Dowożenie: 2 kursy – o godz. 7.05/ 8.00 Łączna długość trasy – 2 kursy x 20 km = 40 km. TRASA 2-ga: Plac Szkoły Podstawowej Nr 25 ul. Jurajska 7 – ul. Kruszelnickiego (pętla MZK) przez ul. Transportowców i powrót tą samą trasą. Ilość dzieci – wg planu zajęć. Środek transportu – autobus Długość trasy – 17 km Dowożenie: 2 kursy – o godz. 7.05 / 8.00 Łączna długość trasy – 2 kursy x 17 km = 34 km. TRASA 3-cia : Plac Szkoły Podstawowej Nr 25 ul. Jurajska 7 – Piekoszowska, ul. Kruszelnickiego (pętla MZK), ul. Transportowców, dalej ulicą Batalionów Chłopskich do pętli MZK i powrót. Ilość dzieci – wg planu zajęć. Środek transportu – autobus Długość trasy – 25 km Dowożenie: 4 kursy – o godz. 8,50 / 9.40 / 10.40 / 11.40 / Odwożenie: 7 kursów – o godz. 12.15 / 13.15 / 14.15 / 15.15 / 16.10 / 17.05 / 17.45 / Łączna długość trasy – 11 kursów x 25 km = 275 km. Łączna dzienna ilość kursów do wykonania przez Przewoźnika = 15 Niezbędna ilość autobusów do wykonania zamówienia = 2 Łączna dzienna długość trasy do pokonania przez Przewoźnika = 349 km. Planowana łączna dzienna ilość dowożonych uczniów = 290. UWAGA. Zakres przedmiotu zamówienia może ulec zmianie po opracowaniu szczegółowego planu zajęć lekcyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną