SUKCESYWNE DOSTAWY WARZYW I OWOCÓW

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Areszt Śledczy
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-563 Kielce, ul. Zagnańska
 • Telefon/fax: tel. 413 314 091 , fax. 413 314 419
 • Data zamieszczenia: 2019-10-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Zagnańska 155
  25-563 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 314 091, fax. 413 314 419
  REGON: 31990200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna Służby Więziennej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNE DOSTAWY WARZYW I OWOCÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy warzyw i owoców w ilościach i częściach określonych w załączniku I
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03221100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną