SUKCESYWNE DOSTAWY JAJ KURZYCH ŚWIEŻYCH

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Areszt Śledczy
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-563 Kielce, ul. Zagnańska
 • Telefon/fax: tel. 413 314 091 , fax. 413 314 419
 • Data zamieszczenia: 2019-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Zagnańska 155
  25-563 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 314 091, fax. 413 314 419
  REGON: 31990200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna Służby Więziennej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNE DOSTAWY JAJ KURZYCH ŚWIEŻYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy jaj kurzych świeżych w ilości niżej wymienionej: 3.2.1 Jaja kurze świeże (kl. A-L; waga 63g – 73g/1 szt.) CPV 03142500-3 – 240 000 szt. 3.2.2 Dostawy wykonawca zobowiązuje się realizować do magazynu jeden raz w tygodniu w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. od 7:30 do 11:00 wraz z oryginałem faktury i dokumentem HDI. Zamówienia zamawiający składa telefonicznie lub faksem z trzydniowym wyprzedzeniem. Towar nie może wykazywać oznak zepsucia, uszkodzenia i nieświeżości. Wymagane są etykiety z nazwą producenta, nazwą produktu, terminem przydatności do spożycia. 3.3 Zamawiający nie gwarantuje realizacji całości przedmiotu zamówienia. Rzeczywiste ilości przedmiotu zamówienia dostarczone przez wykonawcę w okresie obowiązywania zawartej umowy będą uzależnione od bieżących potrzeb zamawiającego. 3.4 Ze względu na cechy przedmiotu zamówienia art. 30 ust. 9 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie znajduje zastosowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03142500-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną