"Remont pomieszczeń kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach" w ramach zadania „Trwałe ulepszenie kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7, ul. Zimna 16”

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-732 Kielce, Zimna
 • Telefon/fax: tel. 41-3676187, 413676186 , fax. 41-3676958
 • Data zamieszczenia: 2019-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach
  Zimna 16
  25-732 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41-3676187, 413676186, fax. 41-3676958
  REGON: 26031740000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp7.kielce.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Remont pomieszczeń kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach" w ramach zadania „Trwałe ulepszenie kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7, ul. Zimna 16”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakłada się wykonanie następujących robót:  rozebranie istniejących posadzek w pomieszczeniach WC, komunikacji, magazynu, zmywalni, kuchni, łazienki, szatni/pomieszczenia socjalnego oraz wykonanie nowych posadzek z okładziny z płytek gresowych,  obudowa kanałów wentylacyjnych nawiewno - wywiewnych płytami G-K,  wykonanie ścianek działowych z płyt G-K na ruszcie metalowym w pomieszczeniach magazynu, szatni/pomieszczenia socjalnego oraz łazienki,  naprawa istniejących tynków, szpachlowanie i gładzenie ścian,  malowanie ścian i sufitów,  rozbiórka istniejącej ściany w pomieszczeniu zmywalni,  demontaż istniejących drzwi w pomieszczeniach: komunikacji, obieralni, WC, kuchni i zmywalni,  montaż drzwi w pomieszczeniach: komunikacji, obieralni, WC, magazynu, kuchni, zmywalni, szatni/pomieszczenia socjalnego i łazienki  demontaż parapetu oraz montaż nowego w pomieszczeniu magazynu,  rozebranie istniejących ścian z glazury w pomieszczeniach komunikacji, WC, magazynu, zmywalni, kuchni, łazienki, szatni/pomieszczenia socjalnego oraz montaż nowych,  wykonanie instalacji sanitarnej wraz z armaturą: o instalacje wodociągowe o instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej o instalacja centralnego ogrzewania o instalacja ciepła technologicznego o instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej o instalacja gazowa  wykonanie instalacji elektrycznej: o zasilanie z tablicy głównej o rozdzielnica kuchni TK o instalacja gniazd 230 V AC o instalacja wypustów i gniazd 400 V AC o instalacja oświetlenia podstawowego o instalacja oświetlenia awaryjnego i kierunkowego o instalacja zasilania urządzeń wentylacji o instalacja przeciwprzepięciowa o instalacja przeciwporażeniowa o instalacja wyrównawcza  zakup i montaż wyposażenia w pomieszczeniach: o komunikacja  zlew porządkowy  szafa porządkowa  magazyn  szafa chłodnicza  szafa mroźnicza  regał modułowy aluminiowo-polietylenowy o kuchnia  szafa chłodnicza  stół ze zlewem i szafką  stół ze zlewem i półką  stoły z szafkami  stół z basenem  regał ociekowy  taboret  kuchnia gazowa 6-palnikowa na podstawce szafkowej  blat odkładczy  patelnia gazowa  kocioł gazowy 150l  piec konwekcyjno-parowy na podstawie  okap centralny  szafka wisząca  szafa zamykana 5 półek  bemar jezdny  bateria kolumnowa ze spryskiwaczem o zmywalnia  stół wyładowczy  zmywarka kapturowa  stół załadowczy z zlewem i otworem na zbieranie odpadków  bateria kolumnowa ze spryskiwaczem  uzdatniacz do wody  pojemnik na odpady o szatnia/pomieszczenie socjalne  szafka BHP  szafka ze zlewozmywakiem jednokomorowym  stolik  krzesełko  remont pomieszczeń piwnicznych Transport materiałów z rozbiórki na składowisko odpadów oraz ich utylizacja należy do zakresu Wykonawcy robót. 2.1 Zestawienie powierzchni nr. pom.1.01 Komunikacja: 11,84 m2 nr. pom.1.02 Obieralnia: 4,79 m2 nr. pom.1.03 WC: 1,83 m2 nr. pom.4 Magazyn: 4,00 m2 nr. pom.5 Kuchnia: 32,27 m2 nr. pom.6 Zmywalnia: 7,27 m2 nr. pom.7 Sala konsumpcyjna: 120,13 m2 nr. pom.9 Szatnia/pom. socjalne: 10,79 m2 nr. pom.10 Łazienka: 4,67 m2 POWIERZCHNIA OGÓŁEM: 197,59 m2 2.2 Program użytkowy fragmentu objętego opracowaniem 2.2.1 Ściany - wykonanie ścianek działowych z płyt G-K na ruszcie metalowym w pomieszczeniach magazynu, szatni/pomieszczeniu socjalnym oraz w pomieszczeniu łazienki, - rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej w pomieszczeniu zmywalni 2.2.2 Stolarka a) Obieralnia: demontaż istniejących drzwi i montaż wewnętrznych wraz z kratką wentylacyjną – 1szt. b) WC: demontaż istniejących drzwi i montaż wewnętrznych wraz z kratką wentylacyjną – 2szt. c) Zmywalnia: - zamurowanie istniejących drzwi - montaż drzwi wraz z ościeżnicą - 1 szt., d) Magazyn: montaż drzwi wraz z ościeżnicą wraz z kratką wentylacyjną - 1 szt., e) Komunikacja: demontaż istniejących drzwi i montaż wewnętrznych wraz z ościeżnicą – 1 szt, f) Sala konsumpcji: czyszczenie i lakierowanie dwustronne istniejących drzwi– 1 szt, g) Szatnia/pomieszczenie socjalne: montaż drzwi wraz z ościeżnicą - 1 szt.,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną