Remont części pomieszczeń parteru w siedzibie Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach „Radio Kielce” S.A.

Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna "Radio Kielce" S.A. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna "Radio Kielce" S.A.
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-317 Kielce, ul. Radiowa
 • Telefon/fax: tel. 041/368-12-00
 • Data zamieszczenia: 2019-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna "Radio Kielce" S.A.
  ul. Radiowa 4
  25-317 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041/368-12-00
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radio.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Radio Publiczne, Spółka Akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont części pomieszczeń parteru w siedzibie Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach „Radio Kielce” S.A.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: remont części pomieszczeń parteru w siedzibie Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach „Radio Kielce” S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na branże budowlane zawarty jest w materiałach projektowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną