MODERNIZACJA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WIŚLICY JAKO ODDZIAŁU MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH WRAZ Z OTOCZENIEM W CELU ZABEZPIECZENIA I OCHRONY UNIKATOWYCH OBIEKTÓW DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Muzeum Narodowe w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Narodowe w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-010 Kielce, Pl. Zamkowy
 • Telefon/fax: tel. 413444014 , fax. 413448261
 • Data zamieszczenia: 2019-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Kielcach
  Pl. Zamkowy 1
  25-010 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413444014, fax. 413448261
  REGON: 36620973600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://mnki.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WIŚLICY JAKO ODDZIAŁU MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH WRAZ Z OTOCZENIEM W CELU ZABEZPIECZENIA I OCHRONY UNIKATOWYCH OBIEKTÓW DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac wynika z projektu architektoniczno-budowlanego oraz dokumentów towarzyszących (stanowiących załącznik SIWZ i wymienionych w niniejszej SIWZ w szczególności pkt. 3.3 SIWZ). Przebudowa oraz rozbudowa pawilonu architektonicznego przy ulicy Batalionów Chłopskich wraz ze zmianą zagospodarowania terenu, ale bez zmiany użytkowania oraz przebudowa i rozbudowa ekspozycji archeologicznej w podziemiach Kolegiaty oraz zabezpieczenia konstrukcyjne i przeciwwilgociowe murów fundamentowych i przyziemia Kolegiaty i Dzwonnicy wraz ze zmianą zagospodarowania terenu, ale bez zmiany użytkowania wykonywanych w ramach przedsięwzięcia Muzeum Narodowego Kielcach pn.: „Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną