Dostawy opon samochodowych w okresie 3 lat

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25311 Kielce, ul. Św. Leonarda
 • Telefon/fax: tel. 041 3612344 w. 29
 • Data zamieszczenia: 2018-10-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego
  ul. Św. Leonarda 10
  25311 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3612344 w. 29
  REGON: 29115054400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.scrmits.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy opon samochodowych w okresie 3 lat
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są „Dostawy opon samochodowych w okresie 3 lat.” Lp. Nazwa i rozmiar Marka opon Opony letnie ilość/sztuki Opony zimowe ilość /sztuki 1. Opona 235/65 R 16 C GOODYEAR CONTINENTAL DUNLOP 260 340 2. Opona 195/65 R 16 C GOODYEAR CONTINENTAL DUNLOP 16 16 3. Opona 205/65 R 16 C GOODYEAR CONTINENTAL DUNLOP 60 70 4. Opona 195/70 R 15 C GOODYEAR CONTINENTAL DUNLOP 8 8 5. Opona 165/70 R 14 C GOODYEAR CONTINENTAL DUNLOP 12 12 6. Opona 225/75 R 16 C GOODYEAR CONTINENTAL DUNLOP 8 0 Oferent zobligowany jest do złożenia oferty na wybraną przez siebie markę opony. Zamawiający wymaga dostaw opon samochodowych w ilościach i rodzajach takich jak w opisie przedmiotu zamówienia i formularzu cenowym. 3.2. Wymagania organizacyjne: 3.2.1 Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w formie częściowych dostaw, własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, wg złożonego wcześniej zamówienia e-mailem, telefonicznie bądź faksem w miejsce wskazane przez Zamawiającego (tj. do magazynu w Kielcach, 25-040 Kielce, ul. Pakosz 72). 3.3. Wymagania dotyczące gwarancji 3.3.1 Minimalny okres gwarancji – 24 miesiące od daty dostawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34351100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną