Dostawa zestawów Real-time PCR do diagnostyki wirusów grypy na posiadanym aparacie dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 041 3655400, 3456781, 3660030 , fax. 413 451 873
 • Data zamieszczenia: 2019-10-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
  ul. Jagiellońska 68
  25-734 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3655400, 3456781, 3660030, fax. 413 451 873
  REGON: 29195400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wsse-kielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawów Real-time PCR do diagnostyki wirusów grypy na posiadanym aparacie dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę zestawów Real-time PCR do diagnostyki wirusów grypy na posiadanym aparacie, wyodrębnionych w 2 (dwóch) pakietach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry oraz zamawianą ilość w poszczególnych asortymentach zamieszczono w Załączniku Nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33694000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną