DOSTAWA TONERÓW I TUSZY DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH NALEŻĄCYCH DO SĄDU OKRĘGOWEGO W KIELCACH I SĄDÓW BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI SĄDU OKRĘGOWEGO

Sąd Okręgowy w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Okręgowy w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-372 Kielce, ul. Seminaryjska
 • Telefon/fax: tel. 41 3402373, 3402372 , fax. 413 402 573
 • Data zamieszczenia: 2019-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Kielcach
  ul. Seminaryjska 12 a
  25-372 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3402373, 3402372, fax. 413 402 573
  REGON: 32229300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.kielce.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA TONERÓW I TUSZY DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH NALEŻĄCYCH DO SĄDU OKRĘGOWEGO W KIELCACH I SĄDÓW BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI SĄDU OKRĘGOWEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWA TONERÓW I TUSZY DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH NALEŻĄCYCH DO SĄDU OKRĘGOWEGO W KIELCACH I SĄDÓW BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI SĄDU OKRĘGOWEGO. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących. Termin dostaw partiami: do 20.12.2019 r. Dostawy będą realizowane do: Sądu Okręgowego w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 a, 25-372 Kielce, NIP 657 18 39 041, Sądu Rejonowego w Opatowie, ul. Plac Obrońców Pokoju 18, 27-500 Opatów, NIP 863 16 99 485, Sądu Rejonowego w Pińczowie, ul. 3 Maja 12 a, 28-400 Pińczów, NIP 662 18 18 510, Sądu Rejonowego we Włoszczowie, ul. Kusocińskiego 11, 29-100 Włoszczowa, NIP 609 0072 376, Sądu Rejonowego w Staszowie, ul. Kościuszki 2, 28-200 Staszów, NIP 866 1735 435 Przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną