Dostawa systemu wirtualizacji dla KW PSP w Kielcach, na potrzeby funkcjonowania jednostek organizacyjnych PSP województwa świętokrzyskiego

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-324 Kielce, ul. Sandomierska
 • Telefon/fax: tel. 413 681 680 , fax. 413 681 663
 • Data zamieszczenia: 2019-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
  ul. Sandomierska 81
  25-324 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 681 680, fax. 413 681 663
  REGON: 17365700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://kwpspkielce.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa systemu wirtualizacji dla KW PSP w Kielcach, na potrzeby funkcjonowania jednostek organizacyjnych PSP województwa świętokrzyskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest system wirtualizacji dla KW PSP w Kielcach, na potrzeby funkcjonowania jednostek organizacyjnych PSP województwa świętokrzyskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną