„Dostawa sortów mundurowych leśnika oraz środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla Nadleśnictwa Kielce w 2019 roku.”

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kielce ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kielce
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-668 Kielce, ul. Hubalczyków
 • Telefon/fax: tel. 0-41 335-63-60 , fax. 0-41 345-24-08
 • Data zamieszczenia: 2019-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kielce
  ul. Hubalczyków 15
  25-668 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 335-63-60, fax. 0-41 345-24-08
  REGON: 29002005800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kielce.radom.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa sortów mundurowych leśnika oraz środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla Nadleśnictwa Kielce w 2019 roku.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Dostawa sortów mundurowych leśnika oraz środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla Nadleśnictwa Kielce w 2019 roku.” Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego w 2019 roku sortów mundurowych leśnika oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego, środków ochrony osobistej. Dostawa sortów mundurowych leśnika oraz środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego według poniższego zestawienia: a) sorty mundurowe I Mundur wyjściowy męski 1 Marynarka gabardyna 7 2 Spodnie 15 II Mundur wyjściowy damski 3 Marynarka gabardyna lub tropik 8 4 Spódnica 9 5 Spodnie 3 III Mundur wyjściowy 7 Koszula biała męska z długim rękawem 20 8 Bluzka biała damska z długim rękawem 9 9 Koszula męska - 100% bawełna 18 10 Koszula damska - 100% bawełna 5 11 Krawat 10 12 Płaszcz męski 4 13 Płaszcz damski 4 14 Kapelusz męski 0 15 Kapelusz damski 3 16 Kurtka damska 8 17 Kurtka męska 15 18 Czapka mundurowa 6 19 Szalik 6 20 Rękawice damskie 2 21 Rękawice męskie 9 22 Skarpety letnie termoaktywne 36 23 Skarpety przejściowe termoaktywne 29 24 Skarpety zimowe termoaktywne 26 25 Półbuty męskie 12 26 Półbuty damskie 10 IV Mundur codzienny leśnika 27 Koszula męska z długim rękawem 19 28 Koszula męska z krótkim rękawem 18 29 Bluzka damska z długim rękawem 3 30 Bluzka damska z krótkim rękawem 2 31 Koszula męska z długim rękawem - 100% bawełna 21 32 Koszula męska z krótkim rękawem - 100% bawełna 14 33 Koszula damska z długim rękawem - 100% bawełna 3 34 Bluzka damska z krótkim rękawem - 100% bawełna 1 35 Sweter 28 36 Kamizelka 17 37 Bluza z polaru typu windstoper 22 38 Kurtka wierzchnia 5 39 Czapka zimowa 1 40 Peleryna 4 41 Półbuty typu "Sympatex" 22 42 Półbuty typu 'Goretex" 16 V Mundur terenowy leśnika 43 Bluza z kamizelką letnią 12 44 Spodnie letnie 25 45 Kurtka zimowa 2 46 Spodnie zimowe 6 47 Czapka letnia 6 48 Czapka zimowa 3 49 Trzewiki typu "Sympatex" 5 50 Trzewiki typu "Goretex" niskie 13 51 Trzewiki typu "Goretex" wysokie 9 52 Trzewiki typu "Sympatex" z ociepleniem typu "Thinsulate" 5 53 Buty "Goretex" niskie z ociepleniem typu "Thinsulate" 5 54 Buty "Goretex" wysokie z ociepleniem typu "Thinsulate" 6 VI Oznaki uzupełniające 55 Oznaki służbowe wyhaftowane bajorkiem 3 1. W stosunku do przedmiotu zamawiania Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawę analogicznego asortymentu, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia lub ograniczyć ilość zamawianego asortymentu (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre asortymenty opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone lub ograniczone do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 2 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie wykonane dostawy w okresie obowiązywania umowy, a Wykonawca zrzeka się roszczenia o realizację umowy i zapłaty wynagrodzenia w części niewykonanej. Uwaga: - w związku brakiem aktualnej dokumentacji techniczno-technologicznej na poszczególne rodzaje mundurów i ich elementów w niniejszym przetargu dopuszcza się dostawę sortów mundurowych wg wzorów obowiązujących przed wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017r. b) sorty BHP: I Odzież ochronna bhp 1 Ubranie letnie (w tym po 2 p. spodni) 30 2 Koszula robocza, długi rękaw 33 3 Koszula krótki rękaw, t-shirt 31 4 Buty terenowe z mem. oddychającą 34 5 Skarpety letnie (2 pary) 70 6 Skarpety zimowe (2 pary) 70 7 Czapka letnia 30 8 Koszula termoaktywna, krótki rękaw 31 9 Koszula termoaktywna, długi rękaw 30 10 Kalesony 31 11 Buty gumowe wodochronne i ciepłochronne 40 12 Kurtka i spodnie p. deszczowe 10 13 Ubranie całoroczne, tkanina z m. oddych. 3 14 Trzewiki 1 Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6a i 6b do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną