DOSTAWA POMP INSULINOWYCH DLA III ODDZIAŁU CHORÓB DZIECIĘCYCH ENDOKRYNOLOGICZNO- DIABETOLOGICZNEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PEDIATRII WSZZ W KIELCACH”

Wojewódzki Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka
 • Telefon/fax: tel. +48413671339 , fax. +413660014
 • Data zamieszczenia: 2019-02-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony
  ul. Grunwaldzka 45
  25-736 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. +48413671339, fax. +413660014
  REGON: 00028978500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.wszzkielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SPZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA POMP INSULINOWYCH DLA III ODDZIAŁU CHORÓB DZIECIĘCYCH ENDOKRYNOLOGICZNO- DIABETOLOGICZNEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PEDIATRII WSZZ W KIELCACH”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pomp insulinowych dla III Oddziału Endokrynologiczno-Diabetologicznego Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Nr Pakietu Rodzaj sprzętu 1 Pompy insulinowe dla dzieci od 0 do 18 roku życia, dla dzieci z niedocukrzeniami i/ lub nie sygnalizującymi objawów niedocukrzenia - pompy z regulacją dawki bazy 0,1j./godzinę w ilości 50 sztuk 2 Pompy insulinowe dla dzieci od 0 do 18 roku życia - pompy z regulacją dawki bazy 0,1j./godzinę w ilości 30 sztuk Dostarczone urządzenia medyczne muszą być fabrycznie nowe, kompletne, oznakowane znakiem CE, posiadać niezbędne instrukcje oraz właściwie dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017r poz. 211). Graniczne parametry techniczne - użytkowe przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2a i 2b do niniejszej SIWZ. Szczegóły w zakresie dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33194100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną