Dostawa odczynników i testów do badań immunologicznych dla weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kielcach - 8 pakietów

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-116 Kielce, ul. Ks. Piotra Ściegiennego
 • Telefon/fax: tel. 413 616 843 , fax. 413 616 853
 • Data zamieszczenia: 2019-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Ks. Piotra Ściegiennego 205
  25-116 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 616 843, fax. 413 616 853
  REGON: 93088000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.wiw.kielce.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników i testów do badań immunologicznych dla weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kielcach - 8 pakietów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i testów do badań immunologicznych dla weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kielcach - 8 pakietów: 1.Antygeny i surowice do badań immunologicznych; 2.Testy do badań w kierunku NZK; 3.Testy do badań w kierunku Enzootycznej białaczki bydła; 4.Testy do badań w kierunku Klasycznego pomoru świń; 5.Testy do badań w kierunku choroby Aujeszky’ego; 6.Testy do badań w kierunku IBR IPV Zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła; 7.Testy do badań w kierunku Gorączki Q; 8.Konjugaty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną