DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH (tuszy, tonerów, kaset, bębnów, pojemników na zużyte tonery) do urządzeń biurowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego
 • Telefon/fax: tel. 413 497 277 , fax. 413 497 278
 • Data zamieszczenia: 2019-02-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  ul. Żeromskiego 5
  25-369 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 497 277, fax. 413 497 278
  REGON: 14070000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH (tuszy, tonerów, kaset, bębnów, pojemników na zużyte tonery) do urządzeń biurowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych (tuszy tonerów, kaset, bębnów, pojemników na zużyte tonery) do urządzeń biurowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną