Dostawa czekolad i wafli w polewie czekoladowej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25956 Kielce, ul. Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 041 3359400, 3359418 , fax. 413 456 421
 • Data zamieszczenia: 2018-10-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
  ul. Jagiellońska 66
  25956 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3359400, 3359418, fax. 413 456 421
  REGON: 2917760000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rckik-kielce.com.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SPZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa czekolad i wafli w polewie czekoladowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 300 000 (trzystu tysięcy) czekolad i 40 000 (czterdziestu tysięcy) wafli w polewie czekoladowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15842000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną